Liturgia

2019-02-17, Niedziela
Szósta Niedziela zwykła
Jr 17, 5-8, Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a), 1 Kor 15, 12. 16-20, Por. Łk 6, 23ab, Łk 6, 17. 20-26
2019-02-18, Poniedziałek
Rdz 4, 1-15. 25, Ps 50 (49), 1bcd i 8. 16b-17. 20-21 (R.: por. 14a), J 14, 6, Mk 8, 11-13
2019-02-19, Wtorek
Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10, Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: por. 11b), J 14, 23, Mk 8, 14-21

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Dom Zakonny Ojców Barnabitów, siedziba: Warszawa, Sobieskiego 15.