Liturgia

2018-11-16, Piątek
2 J 4-9, Ps 119 (118), 1-2. 10-11. 17-18 (R.: por. 1), Mt 24, 42a. 44, Łk 17, 26-37
2018-11-17, Sobota
3 J 5-8, Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1a), 2 Tes 2, 14, Łk 18, 1-8
2018-11-18, Niedziela
Dn 12, 1-3, Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1), Hbr 10, 11-14. 18, Łk 21, 36, Mk 13, 24-32

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Dom Zakonny Ojców Barnabitów, siedziba: Warszawa, Sobieskiego 15.